Kursinnehåll

Active Horse Care

Hästmassage mot muskelproblem och belastningsskador

KursinnehållSteg 1

Viktiga muskler i hästens bakdel

Hästens mun och tänderna

Hur fungerar muskler?

Hästens skelett

Kan man undvika belastningsskador? :

Massageteknik

Massage - hästens bakdel

M.m.


Steg 2

Muskler i hästens bål & framdel

Jämför spänd och mjuk muskel

Kan bettet ge problem?

Spelar nosgrimman någon roll?

Har halsen någon funktion?

Mera massageteknik

Viktigt om bettet och munnen

Massage - hästens bål & framdel

M.m.

Kursinformation Steg 1, 2 & 3  här

.

Kursinformation Steg 4 & 5 här

(PDF:er att skriva ut)

Steg 3

Finns någon ”korrekt form”?

Ryttaren – skapar den problem?

Hur ska sadeln vara för att passa?

Sadlingsteknik är självklar?

Olika sadlars passform

Påverkar sadeln musklerna?

Praktisk sadelinpassning

M.m.


Steg 4

Thoraxslingans betydelse

Muskler hos ryttaren ger problem i ridningen?

Kan oliksidighet påverkas med massage?

Massageteknik – nya grepp

Stretching för bra ryttarsits

Scanna hästen och hitta muskelproblem

Magmusklerna – hjälp hästen att träna dem

M.m.

Steg 5

Hjälptyglar – hur påverkas hästens hållbarhet?

Signaler – vad förmedlar vi egentligen?

Om ryttarens sits inte fungerar…

Balansboll för ryttare – enkelt?

Mer om sadeltillpassning

Prova Balimopallen

Stretching häst

M.m.

Senast uppdaterad 2018-12-14