Webbkurser

Active Horse Care

Hästmassage mot muskelproblem och belastningsskador

Redigering pågår. 


Här kommer du att kunna köpa din webbkurs inom närmaste veckorna


Senast uppdaterad 2020-11-24

Kursen är uppdelad på flera steg, där massage visas på hästen i stallet och blandas med teori kring muskler, hur de fungerar, vad som kan hända om hästen blir spänd, och hur det kan vara kopplat till träning och rörelser, och hur du själv kan hjälpa hästen att minska spänningarna. 


Under kursens gång kopplas muskler och rörelser också ihop med hästen som HÄST, utrustning, miljö, och andra faktorer som kan påverka hästens hållbarhet och välbefinnande.

Lite mer detaljer finns i filmklippet här bredvid